Op nu.nl en in Trouw verscheen een bericht over de sollicitatieplicht van oudere werklozen. Arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg pleit ervoor om de sollicitatieplicht voor oudere werklozen af te schaffen. “Haal de frustratie weg van het steeds maar weer moeten solliciteren zonder resultaat door aan mensen de mogelijkheid te geven niet langer beschikbaar te zijn”, zegt Cremers.

Werkloze ouderen

Oudere werklozen komen moeilijk aan een baan, onder meer doordat ze duurder zouden zijn dan jongeren. Regelingen voor werkgevers om het aannemen van ouderen aantrekkelijk te maken lijken niet te werken. Cremers stelt voor om de IOW voor oudere werklozen die in de crisisperiode hun baan verloren te versoepelen. De IOW is een regeling voor werkloze 60-plussers de geen recht meer hebben op WW. Dan ontvangen ze 70% van het minimumloon.

Voorstanders het voorstel van Cremers

Vakbond CNV is voorstander van het voorstel van Cremers. De voorzitter van het CNV, Piet Fortuin, vindt dat er een regeling zou moeten komen voor oudere werklozen, omdat vanaf die leeftijd het perspectief of werk minder wordt. Fortuin vindt dat 55-plussers die vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, een vrijstelling van de sollicitatieplicht moeten kunnen krijgen.

Tegenstanders van het voorstel van Cremers

In de kamer krijgt het voorstel van Cremers weinig steun voor zijn plan. De PvdA vindt stoppen bij 55 jaar te vroeg. “Ik ben er voor om bijna-gepensioneerden te ontzien. Ook als zij bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg doen. Maar stoppen met solliciteren vanaf 55 jaar is echt te vroeg”, aldus PvdA-Kamerlid Roos Vermeij. De PvdA wil juist waardevolle mensen met ervaring aantrekkelijker maken voor werkgevers en de vooroordelen over deze groep wegnemen. D66 vindt ook dat je mensen boven de 55 jaar niet mag afschrijven. Dat doet onrecht aan hun grote kwaliteiten en de waarde die zij hebben voor de samenleving, zegt kamerlid Steven van Weyenberg van D66. “We moeten meer investeren in begeleiding en kansen voor werkloze ouderen. Die willen namelijk vooral een baan vinden, en vinden werkloosheid vreselijk.”

Verbeter het imago van de 55-plusser

We moeten met z’n allen doorwerken tot 67 jaar, terwijl het voor werkloze 55-plussers al moeilijk is om een baan te vinden. Daar zit een gat tussen van 12 jaar! 55-plussers zijn waardevolle arbeidskrachten. Ze hebben veel kennis en ervaring in hun vakgebied. Daarnaast werken ze al lange tijd, kennen ze de historie van één of meerdere bedrijven en hebben ze al veel ups en downs van de economie meegemaakt. Toch vind ik het ook schrijnend om te zien dat deze groep mensen lang werkloos is, terwijl ze heel graag willen werken. Het imago van de 55-plusser is nu ‘oud en duur’. Het zou goed zijn om dat negatieve imago om te buigen naar een positief imago. Laten we de oudere werklozen  niet afschrijven, maar met open armen ontvangen!

sollicitatieplicht oudere werkllozen