Competenties is een verzamelnaam voor kennis, vaardigheden en eigenschappen. Jouw mix van kennis, vaardigheden en gedrag is uniek. Je kunt je er dus mee onderscheiden. Om je competenties in je cv te kunnen noemen moet je eerst weten wat competenties zijn en welke verschillende er zijn. Zodra je dit weet ben je in staat om je eigen, unieke competenties te omschrijven. Je kunt ze vervolgens opnemen in je cv. Als je weet over welke competenties je beschikt, kun je deze bestaande competenties verder ontwikkelen.

Wat zijn competenties?

Een competentie kun je niet zien, zoals gedrag. Maar wat zijn ze eigenlijk? Het zijn bouwstenen van succesvol gedrag. Vaak wordt de vergelijking gemaakt met een ijsberg. Het topje van de ijsberg, dat zichtbaar is boven het water, is gedrag. Het overige gedeelte van de ijsberg, onder water, zijn eigenschappen van gedrag – competenties dus. Er worden zes verschillende onderscheiden: kennis, vaardigheden, waarden en normen, motivatie en ambitie, persoonlijke kwaliteiten en aanleg & intelligentie.

Welke zijn er?

Er zijn veel competentiemodellen en -overzichten. Er zijn vier competenties die vaak terugkomen in vacatureteksten:

 • initiatief nemen – uit eigen beweging iets ondernemen, zonder aansporing van iemand anders, in plaats van af te wachten.
 • gestructureerd werken – volgens een plan werken, waarbij je het werk overziet, prioriteiten kunt stellen en deze kunt bijstellen zonder het doel uit het oog te verliezen
 • succesvol (samen)werken – ambitieus, enthousiast en succesvol je werk verrichten, met voldoende empathisch vermogen om in prettige werksfeer met collega’s te kunnen samenwerken aan een gezamenlijk doel
 • resultaatgericht werken – in staat zijn om plannen en opdrachten in concrete acties om te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor (je aandeel in) het eindresultaat

Vijf competentiegroepen

Er zijn vijf competentiegroepen: bestuurlijke-organisatorisch, sociaal-communicatief, intellectueel, emotioneel en taakgericht. Hieronder vind je per competentiegroep een aantal voorbeelden van kwaliteiten. Je ziet vast een competentiegroep die erg bij jou past én een competentiegroep die nauwelijks bij jou past. Elke competentiegroep heeft een aantal kenmerkende competenties. Misschien herken je wel één of twee competenties bij jezelf, maar word je nu verrast door andere competenties die je eigenlijk ook goed liggen. Welke kwaliteiten herken jij bij jezelf? Wil je hiermee aan de slag, bedenk dan dat het makkelijker is om competenties die je goed liggen verder te ontwikkelen, dan nieuwe competenties aan te leren.

Bestuurlijk-organisatorisch:

 • leidinggeven
 • visie
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • ondernemen

Sociaal-communicatief:

 • samenwerken
 • betrokkenheid
 • overtuigingskracht
 • organisatiebewustzijn
 • netwerken
 • klantgerichtheid
 • overtuigingskracht
 • communicatieve vaardigheden

Intellectueel:

 • analytisch vermogen
 • oordeelsvorming
 • omgevingsbewustzijn
 • creativiteit
 • vakmanschap

Emotioneel:

 • Inlevingsvermogen
 • Integriteit
 • moed
 • zelfvertrouwen
 • stressbestendigheid

Taakgericht:

 • initiatief
 • taakgericht
 • kwaliteitsbewustzijn
 • besluitvaardigheid
 • flexibiliteit

competenties